Rapportage en Sturing

Om uw bedrijf te sturen wilt u precies weten hoe gezond het op het moment is. U onderzoekt of uw bedrijf er cijfermatig goed voorstaat. Maar waar moet u dan op letten?

Het kan voor u een geruststelling zijn wanneer een deskundige partij over uw schouders meekijkt. In dat geval vindt u in Vrijsen Administratie en Belastingadvies de ideale partner. Want Vrijsen controleert uw cijfers met de scherpte van een accountant.

U kunt continu een vinger aan de pols laten houden door de uitvoering en toezicht op de financiële administratie aan ons over te laten.

Hoe werken wij?

Wij beginnen door u periodieke cijfers aan te leveren, zodat u al aan het begin van iedere periode over de gegevens beschikt die van belang zijn om uw strategie te bepalen. U ziet meteen wat bijvoorbeeld uw debiteuren- en crediteurenstand is en wat de onmiddellijke consequenties daarvan zijn voor uw liquiditeitspositie.

Behalve de rapportages houden we het algemene beeld scherp in de gaten. Zodra we een afwijkende trend of nieuwe ontwikkeling in uw branche signaleren, melden we dat aan u. Daar zitten we continu bovenop.